МЕТОД НА ЙОННАТА ДЕТОКСИКАЦИЯ - ION DETOXIFICATION

АПАРАТ ЗА ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ

 

изпробвайте  също ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ (DETOX-PAD) !

 

 

защо хората се нуждаят от детоксикация                                                           ръководство за експлоатация на български език

как токсините влияят върху човешкото здраве

принцип на йонната детоксикация

какви резултати се постигат с йонната детоксикация

препоръки и противопоказания за провеждане на йонна детоксикация

представяне на апаратите ION DETOXIFICATION

инструкции за провеждане на процедури

често задавани въпроси

комплектация на апаратите

процедури и закупуване на апарати

линкове по темата "ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ"

 

 

Защо хората се нуждаят от детоксикация?

 

Световни здравни експерти единодушно посочват, че съвременния начин на живот е източник на голямо количество токсини, които ежедневно се приемат и натрупват в човешкото тяло. Индустриализацията, урбанизацията, богатите на наситени мазнини, въглехидрати и консерванти храни и стреса в ежедневието са основните причини за акумулирането на токсини в човешкия организъм. Токсините се приемат чрез храната, въздуха и водата за пиене, както и са резултат от метаболизма в човешкото тяло. Всеки носи токсини в тялото си. Количеството им е между 3 кг ~ 25 кг и зависи от начина на живот, местоживеенето, здравословното и физиологическото състояние. Токсините се акумулират навсякъде в човешкия организъм - в кръвоносната и лимфната системи, във вътрешните органи, в кожата. Затлъстяването и хроничните болести затрудняват допълнително нормалното функциониране на организма и спомагат за натрупването на токсини.

 

   нагоре

 

Как токсините влияят върху човешкото здраве?

 

Токсините са нежелани и вредни натрупвания в човешкия организъм. Нормално те се отделят от бъбреците и кожата, под формата на урина и пот. Затова приемането на достатъчно количество вода и поддържането на лична хигиена са особено важни за естествената детоксикация на организма. Тогава, когато бъбреците и кожата не успяват да отделят навън всички отпадни продукти на организма, последните се акумулират в клетките и това води до промяна на РН на организма, нарушава се електрическия баланс на клетките. Здравата и "отпусната" клетка има отрицателен електрически потенциал отвътре и положителен електрически потенциал отвън, като потенциалната разлика е около -90mV. Когато това трайно се промени, се нарушава способността на клетката да работи и да отделя навън "отпадъците" от работата си. Получава се порочен кръг - токсините в клетката водят до натрупване на още токсини. Множество експерти виждат в това източника на повечето хронични болести. Промяната на РН от "алкално" към "киселинно" (съответно РН под 7 и РН над 7) е белег за нездравословното състояние на организма. И неслучайно повечето хронични и злокачествени заболявания се развиват основно в "кисела" среда.

 

  нагоре

 

Принцип на йонната детоксикация

 

Основавайки се на научно откритие на американските учени Peter Agre и Roderick MacKinnon, удостоено с Нобелова награда за химия през  2003 година е разработен метод, при който се реализира апаратна йонизация на водата (молекулата на водата се разделя на един отрицателен ОН- йон и един положителен Н+ йон). Съгласно научното откритие полученото отрицателно електрическо поле може да бъде използвано за възстановяване на нарушения електролитен баланс на клетките. За целта се използват краката (стъпалата) на човека, където са разположени около 2000 пори, през които организмът извършва и естествената си детоксикация чрез изпотяване. Проникналите в човешкия организъм отрицателни йони възстановяват нормалния електрически потенциал на клетките и стимулират отделяне на натрупаните в клетките токсини, в резултат на което се възстановява способността на клетките да функционират и да се "самоочистват" нормално. Възстановява се нормалната работа на органите, нормализира се стойността на РН. Отделените принудително токсини се събират в съда с вода, където се провежда йонизацията. За времето на една процедура (30 минути) водата от напълно бистра се оцветява видимо в плътен най-често тъмен цвят, според който цвят може да се направи косвен извод в кой човешки орган са били концентрирани максимално токсините и какъв е приблизително характерът на "замърсяването" на дадения организъм.

 

 

 

  нагоре

 

Какви резултати се постигат с йонната детоксикация?

 • Процедурата "йонна детоксикация" освобождава организма от натрупани тежки метали, мазнини, отпадни продукти от метаболизма, кръвоносната и лимфната система, тютюнопушене;

 • Активира се дейността на клетките и тъканите;

 • Стимулира се вегетативната нервна система;

 • Постига се намаляване на кръвното налягане и кръвната захар;

 • Реализира се превенция на сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания;

 • Стимулира се имунната система;

 • Улеснява се работата на вътрешната лаборатория на организма - бъбреците и черния дроб;

 • Стимулира се функционирането на стомашно-чревния тракт;

 • Реализира се цялостен физикален "масаж" на организма;

 • Намалява се нивото на свободните радикали;

 • Улеснява се заздравяването на рани и преодоляването на кожни проблеми, като акне, пигментация и т.н.;

 • Улеснява се способността на клетките и тъканите да релаксират, в резултат на което се подобрява качеството на съня;

 • Нормализира се телесното тегло.

Цветът и съставът на отпадната смес след процедурата може да даде приблизителна информация за вида на изхвърлените токсини:

черен - отпадъци от черния дроб;

черни частици (люспи) -  тежки метали;

кафяв - отпадъци от черен дроб, тютюнопушене;

тъмно зелен - отпадъци от жлъчен мехур;

оранжев - отпадъци от опорно-двигателния апарат;

червени частици (люспи) - отпадъци от кръвоносната система;

бяла пяна - отпадъци от лимфната система;

жълто-зелен - отпадъци от бъбреците, пикочните пътища, половата система.

 

Внимание: Резултатът от това наблюдение в никакъв случай не може да има диагностична стойност и не може да замести извършването на лабораторни изследвания при диагностициране на заболявания!

Характерно явление е хората от определен географски район, хората с обща месторабота (в случаите на работа във вредна среда) или хората с еднакъв начин на живот и хранене да имат еднакъв цвят на отпадната вода след йонна детоксикация. Това се обяснява с общите параметри на заобикалящата среда и бита, който те имат.

Резултатът от йонна детоксикация може да бъде незабавно видян, изследван лабораторно и почувстван от човека!

Йонната детоксикация не може да замести никое лечение, предписано със средствата на традиционната медицина!  Йонната детоксикация не отменя предписанията за диетично хранене и нормите за здравословен начин на живот!

В заключение, резултатът от йонната детоксикация може да бъде обобщен като: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМАЛНАТА ЖИЗНЕНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ ПО ЕДИН БЕЗВРЕДЕН, НЕИНВАЗИВЕН И ЛЕСЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НАЧИН.

 

  нагоре

 

Препоръки и противопоказания за провеждане на йонна детоксикация

Йонната детоксикация може да бъде прилагана сред широк кръг ползватели, при всеки, за който не е противопоказна физикалната терапия.

 

Йонна детоксикация не се прилага в случаите:

 • при лица ползващи пейсмейкър или други имплантирани медицински устройства, работещи с батерия;

 • при лица с трансплантирани органи;

 • при лица в постоперативен период;

 • при лица с висока температура;

 • при лица с остри възпалителни заболявания;

 • при лица с кожни проблеми в областта на краката;

 • при лица без чувствителност в областта на краката;

 • при лица в неадекватно психическо състояние;

 • при бременни и кърмещи жени;

 • при деца под 8-годишна възраст.

Йонна детоксикация следва да се прилага с внимание в следните случаи:

 • при лица с отклонение от нормалното кръвно налягане е желателно да се вземат необходимите мерки за контрол върху състоянието на ползвателя, тъй като йонната детоксификация понижава кръвното налягане;

 • при лица с диабет е желателно да се вземат необходимите мерки за контрол върху състоянието на ползвателя, тъй като йонната детоксификация понижава нивото на кръвната захар;

Няма противопоказания, дори е препоръчително провеждане на йонна детоксикация в случаите:

 • при лица, на които се провежда бъбречна диализа;

 • при жени по време на месечния им цикъл;

 • при лица употребяващи цигари и алкохол;

 • при лица живеещи и работещи в силно замърсена и вредна околна среда;

 • при лица, чието ежедневие е съпроводено със стрес.

Във всеки случай, когато съществуват съмнения относно прилагането на метода на йонна детоксикация, следва да се потърси лекарска консултация.

 

По време на процедурата се препоръчва приемането на минимум 500ml минерална вода.

 

Провеждането на процедури за йонна детоксикация е желателно да бъде съчетавано с допълнително приемане на витамини и минерали.

 

  нагоре 

 

Представяне на апаратите ION DETOXIFICATION

 

    

 

Апаратите ION DETOXIFICATION съчетават най-малко две независими функции: йонна детоксикация (ION DETOXIFICATION) и инфрачервена топлина от бамбуков въглен (INFRARED RAY). Двете функции имат отделно управление и могат да се прилагат заедно и поотделно.

 

ФУНКЦИЯ  "ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ":

Йонизацията на водата се реализира чрез електрод, който се свързва с апарата и се потапя в съда с вода, където се извършва процедурата. Електродът включва две концентрични бобини от стоманизиран материал, между които се създава електрическото поле, йонизиращо водата. Работното напрежение между бобините е  до 15V, а работният ток между 1.7А и 2.4А. От гледна точка безопасност, апаратът има вградена защита и изключва автоматично при стойност на работния ток над 2.5А. Забележка: това са параметрите на електрическото поле в електрода, а не полето, с което се третира човешкото тяло. През ползвателя протича безопасен, минимален по стойност ток, реализиращ метода на йонната детоксикация. По своето приложение и безопасност йонната детоксикация не се различава от стандартните физиотерапевтични спа-процедури.

За постигане на работните параметри на електрода (работен ток между 1.5А и 2.4А)  понякога е необходимо след стартиране на процедурата, във водата да бъде добавено минимално количество сол, което да я направи достатъчно електропроводима за извършване на йонизацията й. Необходимостта и количиството на добавената сол зависи от качествата на водата, която се използва за процедурата. Препоръчително е за целта да се използва пречистена морска сол. Използваната за процедурата вода трябва да бъде топла (не гореща), което също осигурява по-добра електропроводимост.

Отвеждането на електричеството от човешкото тяло се реализира чрез електропроводима гривна, която се поставя на ръката на ползвателя. За осигуряване на добър контакт между плочката на гривната и кожата се препоръчва използването на електропроводим гел.

Оптималната продължителност на процедурата за йонна детоксикация е 30 минути и се задава преди стартиране на процедурата чрез бутоните "+" и "-" от лицевия панел на апарата.

Апаратите предлагат 5 броя режими за извършване на функцията "йонна детоксикация". Изборът на работен режим става чрез бутона "MODE" от лицевия панел на апаратите. Режимите се различават по съотношението между положителни и отрицателни йони, които се генерират от електрода.

Стартирането на процедурата се извършва чрез бутона "START" от лицевия панел на апарата.

Принудителното спиране на порцедурата (при необходимост) се извършва чрез бутона "STOP" от лицевия панел на апарата.

Апаратите притежават широк LCD-дисплей с индикации за:

 • работния режим;

 • оставащото време от процедурата ;

 • стойността на напрежението върху електрода;

 • стойността на работния ток през електрода.

Отворите на лицевия панел на апаратите служат за включване на електродите и електропроводимите гривни.

Захранващият бутон на апарата е разположен върху долния десен ъгъл на задния панел на апарата. Апаратът се захранва чрез стандартен шуко-кабел от електрическа мрежа 220V/50Hz. Електрическата консумация на апарата е незначителна.

Електродът е технически консуматив. Неговият живот осигурява изпълнението на 30 до 60 броя процедури от 30 минути. Точният брой не може да бъде посочен поради това, че той зависи от качествата на използваната вода, от количеството и качеството на добавяната сол и състава на отпадните продукти, отделяни при детоксикацията.

 

ФУНКЦИЯ  "ИНФРАЧЕРВЕНА ТОПЛИНА":

 

Водещи научни институти в областта на източната медицина са достигнали до извода, че въглищата получени от петгодишни бамбукови дървета, преминали през специална термична обработка, притежават способността при протичане на електрически ток през тях да излъчват инфрачервени лъчи, негативни йони и да абсорбират електромагнитни вълни. Тези качества са в основата на разработения колан, който се прилага за неутрализиране и помощ при редица страдания. Инфрачервената топлина излъчвана от колана се характеризира като "лъчиста" и "мека", приятна като усещане и безопасна за използване (без опасност от изгаряне).

 

 

Инфрачервената топлина е особено подходяща процедура при разграждането на нежелани мазнини от повърхностните структури на тялото, предимно абдоминалната област. Прилага се също така при лечението на артрит, мускулни болки и спазми, опорно двигателни и ставни страдания, синдром на Рейно. Инфрачервената топлина има стимулиращ ефект върху кожата и тъканите. Спомага за улесняване на циркулацията при изпотяване и така помага на тялото при естествената му детоксикация.

 

Прилагането на инфрачервена топлина освен като средство за лечение и като средство за профилактика на организма е изключително полезно и приятно като процедура. Постига се цялостно тонизиране на тялото и духа на човека.

 

 

Управлението на функцията "ИНФРАЧЕРВЕНА ТОПЛИНА" се извършва от панела, разположен на горния капак на апаратите.

Захранващият бутон е разположен в дясната страна на панела. Чрез бутона "MODE" става избора между три степени на интензивност на излъчената топлина: "L" - слаба, "M" - средна, "H" - силна. Продължителността на процедурата се избира от ползвателя, в зависимост от неговото желание и настроение.

 

Съчетаването на двете функции "ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ" и "ИНФРАЧЕРВЕНА ТОПЛИНА" в една процедура има силно релаксиращ ефект върху организма, съчетан с приятно усещане за "мека" топлина. В този случай всяка от функциите на апарата подчертава действието на другата.

 

   нагоре

 

Инструкции за провеждане на процедурите "ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ" и "ИНФРАЧЕРВЕНА ТОПЛИНА"

 

ПРОЦЕДУРА "ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ":

 

1. Набавете пластмасов съд за вода, в който спокойно можете да поставите краката си и електрода в изправено положение. Налейте топла (не гореща) вода, така че електродът да бъде потопен напълно в изправено положение. Краката следва да бъдат потопени във вода над глезените;

2. Включете буксата на електрода към лицевия панел на апарата;

3. Включете електропроводимата гривна към лицевия панел на апарата и поставете гривната на една от двете си ръце, като пластината попадне върху долната страна на китката. За по-добър контакт с тялото използвайте минимално количество от електропроводимия контактен гел;

4. Включете захранващия бутон от задния панел на апарата;

5. Апаратът автоматично избира режим №1. От бутона "MODE" може да изберете всеки друг режим;

6. Чрез бутоните "+" и "-" изберете желаната продължителност на процедурата. Апаратът позволява максимална продължителност  до 60 минути. Ако няма други съображения се препоръчва процедурата да бъде 30 минути;

7. Стартирайте процедурата чрез бутона "START";

8. Наблюдавайте индикациите за напрежение (V) и ток (А). През време на процедурата напрежението трябва да бъде различно от 0, а токът 1.7A~2.4A. Ако при стартиране на процедурата тези параметри не са достигнати, добавете внимателно МАЛКО количество морска сол от пакета. Изчакайте половин минута тя да се стопи, като наблюдавате индикациите и при необходимост добавете отново МАЛКО сол. Преустановете добавянето на сол при достигане на работните параметри (напрежение различно от 0 и ток 1.7A~2.4A);

ВНИМАНИЕ: Ако в резултат на добавена много сол тока надвиши 2.5А, ще сработи вътрешната защита на апарата и процедурата ще се прекъсне автоматично. В този случай изхвърлете водата и започнете процедурата отново, като налеете нова вода!

9. Наблюдавайте непрекъснато показанията за напрежение и ток по време на процедурата. Ако те станат 0, то най-често причината е нарушен контакт на гривната с ръката Ви - добавете минимално количество от електропроводимия контактен гел. Ако показанията намалеят и излязат извън границите, но не са 0, то добавете МАЛКО сол към водата до нормализиране на показанията;

10. Ако при първоначално стартиране на процедурата не успявате да постигнете работните параметри, дори при добавяне на сол над обичайното количество, то електродът е за смяна или кабелът на гривната е повреден (по рядко). В този случай сменете електрода или гривната с нови;

11. Във всеки един момент от процедурата може да прекъснете с бутона "STOP";

12. В края на процедурата ще чуете звуков сигнал и нулиране на индикаторите за напрежение, ток и време. Изключете и разкачете електрода и гривната от апарата. Изключете захранващия бутон;

13. Измийте обилно електрода с топла течаща вода и го изсушете незабавно с топъл въздух (например чрез сешоар). Измиването обилно с вода обикновено е достатъчно за почистване на електрода. Ако все пак по него остават отпадъци от детоксикацията, то накиснете електрода до 5 минути в разтвор от 30 части вода и 1 част белина. Внимавайте, това скъсява живота на електрода и следва да се прави само при необходимост от дезинфекция и почистване от упорито замърсяване;

14. Апаратът вече е готов за съхранение или за следваща процедура!

 

 

ПРОЦЕДУРА "ИНФРАЧЕРВЕНА ТОПЛИНА":

 

1. Поставете колана върху ханша, бедрата или областта, която желаете да третирате, като активната му повърхност бъде към тялото Ви. При необходимост при поставянето му може да използвате приложеното в комплекта на апарата велкро. От хигиенна гледна точка, прилагайте колана върху тънка памучна дреха, например тениска;

2. Включете буксата на колана към задния панел на апарата;

3. Включете захранващия бутон от задния панел на апарата;

4. Включете захранващия бутон на функцията "ИНФРАЧЕРВЕНА ТОПЛИНА" от горния панел на апарата;

5. Чрез бутона "MODE" изберете желаната от Вас интензивност на излъчваната инфрачервена топлина. Интензивността може да бъде променяна по време на процедурата. Препоръчваме да започнете от "слаба" и при необходимост да увеличавате. Независимо от усещането Ви, коланът не може да предизвика изгаряне;

6. Насладете се на процедурата и когато пожелаете - преустановете чрез захранващия бутон от горния панел на апарата и след това - захранващия бутон  от задния панел на апарата;

7. Съхранете колана без да го прегъвате повече от необходимото, така ще Ви служи по-дълго. Коланът не се почиства с течаща вода или препарати, може да бъде единствено забърсван с леко влажна кърпа от външната му страна;

  нагоре

 

Често задавани въпроси

В кои случаи е полезна ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ?

Всеки би могъл да има полза от ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ. Отказване от цигарите, проблеми с алкохола, проблеми с наднормено тегло, влошена мастна обмяна, заболявания на бъбреците, акне, сексуални проблеми, проблеми със съня, стрес, нездравословно хранене, хронични заболявания или просто нужда от тонизиране, освежаване и изчистване на организма...Всеки би могъл да извлече полза от тази безвредна, приятна и видимо- и доказано-ефективна процедура...

 

Съществува ли опасност от електрически шок при провеждане на процедура за ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ?

Не. Процедурата се провежда при безопасни за човека нива на напрежението и тока.

 

По каква схема трябва да се провеждат процедурите за ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ?

Схемата зависи от много фактори - възраст, здравословно състояние, професия, вредни навици. Схемата във всички случаи е персонална и следва да се променя в зависимост от това, как самите Вие се чувствате и приемате процедурите.

ПЪРВИ ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ: При отсъствие на утежняващи фактори при лица до 50 години се препоръчва максимално една процедура на два дни, при лица над 50 години се препоръчва максимално една процедура на три дни. Един курс от процедури (последователност от процедури) включва до 14 процедури, след което се препоръчва пауза от 10~14 дни и отново следващ пълен курс.

ВТОРИ ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ: Провежда се един курс от 14 процедури (съответно веднъж на два или три дни в зависимост от възрастта), след което процедурите се разреждат до веднъж седмично, веднъж на 10 дни или веднъж на две седмици като поддържаща процедура.

 

Оцветяването на водата при детоксикация единствено на отделените токсини от тялото ли се дължи?

Не. Около 20~40% от оцветяването се дължи на промените, които настъпват във водата при протичането на ток през нея, на замърсяванията във водата и на контакта на електрода със солената вода. Останалите 60~80% от оцветяването се дължат на токсините и отпадъците, отделени от Вашето тяло при процедурата.

 

От какво зависи колко дълъг ще бъде "животът" на електрода?

Средно един електрод осигурява 30 до 60 броя процедури. Използването на прекомерно голямо количиство сол при процедурите скъсява живота на електрода. Използването на прекомерно голямо количество агресивни препарати при почистването също скъсява живота му. Във всеки случай поддържайте най-малко един електрод на склад, за да можете да го смените веднага при необходимост.

  нагоре

 

Комплектация на апаратите

 

Комплектацията на апаратите зависи от конкретния модел. Моля, изберете конкретeн модел, за да видите комплекта му:

                                                     

      

12

3

 

  нагоре

 

Процедури и закупуване на апарати и консумативи

 

         контакти

 

  нагоре

 

Линкове по темата "ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ"

www.bluemarlin-tech.com

www.iondetoxification.com

www.jspiondetox.com

All rights reserved ©2010 ELCOMED - electronic appliances Co. BG

  

за нас